Generalforsamling 2020

I Bøvling Ungdoms- og Idrætsforening

Tirsdag den 3. marts 2020 kl. 19.00
I Bøvling Hallens foreningeslokale ved siden af cafeteriet.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag skal være formanden i hænde 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen