Historien

Hvordan gik det hele til?

Vi skal skrue tiden tilbage til år 1959

Tik tak – tik tak, vi skruer tiden tilbage til da det hele begyndte.

Foreningens organisering i opstarten.

I begyndelsen var der fem faste udvalg, men det blev hurtigt skåret ned til 3: gymnastik, fodbold og møde. Der var 5 medlemmer af hvert udvalg, der selv konstituerede sig med en formand, kasser og sekretær. Herudover var der to medlemmer som skulle være en del af hovedbestyrelsen, som bestod af 7 medlemmer (altså de 6 udvalgsmedlemmer og en formand).

Hvert udvalg skulle kunne hvile i sig selv; forstået på den måde, at de skulle kunne køre økonomisk rundt på egen hånd. Manglede et udvalg penge, måtte man dog gerne gå til hovedkassen og få et beløb. På daværende tidspunkt opkrævede foreningen et kontingent på 5 kr. pr. medlem og 8 kr. pr. ægtepar. Derudover betalte man for det, man deltog i. Om vinteren kostede det 10 kr. at gå til gymnastik og ligeledes 10 kr. at gå til håndbold.

Stor tak til Villy Gransgaard fra Bøvling Lokal Historisk Arkiv for den store hjælp i at grave historien frem. Uden hans store viden var vi ikke kommet langt.

Næstformand Andrea Siig

I dag – Den nye generation

I år, 2019, ser programmet noget anderledes ud i forhold til, da vi begyndte. Vi har i dag en bred vifte af forskellige aktiviteter – lige fra de traditionelle til de mere moderne sportsgrene som Jumping Fitness, E-sport og yoga.

Vores medlemstal er faldet drastisk som en del af udviklingen i Danmark. Før i tiden arbejdede der væsentlig flere karle og piger på landet, som både var flittige i vores forening og i lokalsamfundet som frivillige. Vi har derfor igennem de sidste mange år prøvet at tilpasse udbudet af vores aktiviteter til mere individuelle sportsaktivister, hvilket har vist sig at være en succes.

Vores forening har en masse engagerede udvalgsmedlemmer og trænere. Vi har i dag 7 udvalg: Badminton, gymnastik, håndbold, fodbold, volleyball, e-sport og fredagssjov. Der er mellem 1-5 udvalgsmedlemmer i hvert udvalg, som hver finder en formand. Disse udvalg inviteres med til en del af hovedbestyrelsens møder (ca. 4 om året), hvor de både kan give en update på, hvad de laver i deres udvalg, men også for at høre hvad de andre udvalg og bestyrelsen arbejder på af nye og gamle tiltag.

Vi har derudover et godt og tæt samarbejde med både DGI, DHF og DBU. Vi er begyndt at arbejde tæt sammen med Tangsø Boldklub for på den måde nemmere at kunne skaffe medlemmer til div. hold, men også for at kunne skaffe trænere.


Kontakt

Kontakt ved spørgsmål eller kommentarer
Næstformand
Andrea Siig
Tel. 42759533
Mail.: siig90@gmail.com


Copyright Bøvling Ungdoms Forening – All rights reserved